Tình huống pháp lý: Tốt nghiệp đại học rồi có phải tham gia nghĩa vụ quân sự nữa không?

Một bạn sinh viên A sinh năm 1989, lúc chuẩn bị nhập học Đại học đã nhận được giấy gọi nhập ngũ. A đã đi khám sức khỏe và đủ tiêu chuẩn để nhập ngũ. Nhưng vì bạn A làm thủ tục xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự và xuất trình được giấy báo nhập học đại học  nên đã được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự. Hiện nay, A vừa tốt nghiệp Đại học và đang trong thời gian ôn thi cao học thì lại nhận được giấy gọi nhập ngũ. Trong trường hợp trên bạn A có được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự nữa không?

Giải đáp:

Trong trường hợp này bạn A không được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự nữa.

Thứ nhất, bạn sinh viên A chưa đi nghĩa vụ quân sự lần nào và đang còn trong độ tuổi được gọi nhập ngũ trong thời bình theo điều 12, chương II, luật nghĩa vụ quân sự quy định: “Công dân nam đủ mười tám tuổi được gọi nhập ngũ; độ tuổi gọi nhập ngũ trong thời bình từ đủ mười tám tuổi đến hết hai mươi lăm tuổi”.

Thứ hai, căn cứ theo mục 3, điều 29 và điều 30 chương IV, luật nghĩa vụ quân sự về việc hoãn gọi nghĩa vụ quân vụ quân sự và miễn làm nghĩa vụ quân sự, căn cứ Thông tư liên tịch số 175/2011/TTLT-BQP-BGDĐT ngày 13/9/2011 giữa Bộ Quốc phòng và Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 38/2007/NĐ-CP ngày 15/3/2007 của Chính Phủ về việc tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ thời bình đối với công dân nam trong độ tuổi gọi nhập ngũ:“Học sinh, sinh viên trong độ tuổi gọi nhập ngũ chỉ được tạm hoãn hoặc miễn gọi nhập ngũ trong một khóa đào tạo tập trung đầu tiên, nếu tiếp tục học tập ở các khóa đào tạo khác thì không được tạm hoãn hoặc miễn gọi nhập ngũ.  Thời gian khóa học tính từ ngày nhập học đến khi tốt nghiệp. Trường hợp học liên thông phải liên tục, không gián đoạn”.  Một khóa học chỉ thực hiện ở một trình độ đào tạo.

Trích dẫn nghị định số 38/2007/NĐ - CP ngày 15 tháng 3 năm 2007 về việc tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ thời bình đối với công dân nam trong độ tuổi gọi nhập ngũ

Mục 9, mục 10, Điều 3. Việc tạm hoãn gọi nhập ngũ

Những công dân nam sau đây được tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời bình:

.........

9. Học sinh, sinh viên đang học tập tại các trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân theo quy định tại khoản 1 Điều 48 của Luật Giáo dục 2005 bao gồm:

a) Trường trung học phổ thông, trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường chuyên, trường năng khiếu, dự bị đại học;

b) Trường trung cấp chuyên nghiệp, trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề;

c) Trường cao đẳng, đại học;

d) Học viện, viện nghiên cứu có nhiệm vụ đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ.

10. Học sinh, sinh viên đang học tại các nhà trường của tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được phép đầu tư trên lãnh thổ Việt Nam hoặc học sinh, sinh viên được đi du học tại các trường ở nước ngoài có thời gian đào tạo từ mười hai tháng trở lên.

11. Công dân đang học tập tại các trường quy định tại điểm b, điểm c khoản 9 và khoản 10 Điều này chỉ được tạm hoãn gọi nhập ngũ trong một khoá đào tạo tập trung, nếu tiếp tục học tập ở các khoá đào tạo khác thì không được tạm hoãn gọi nhập ngũ. Hàng năm, những công dân thuộc diện tạm hoãn gọi nhập ngũ quy định tại Điều này phải được kiểm tra, nếu không còn lý do tạm hoãn thì được gọi nhập ngũ.

Sưu tầm: http://doantn.hcmus.edu.vn