Chào mừng kỷ niệm ngày Cách mạng tháng Tám thành công và quốc khánh 2/9