TRÍCH YẾU LÝ LỊCH BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐOÀN KHÓA XI

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn lần thứ nhất, khóa XI (ngày 12/12) đã bầu 31 đồng chí tham gia Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XI; bầu 04 đồng chí vào Ban Bí thư Trung ương Đoàn khóa XI.

Sau đây, xin trân trọng giới thiệu Trích yếu lý lịch các đồng chí trong Ban Bí thư Trung ương Đoàn khóa XI, như sau:

1. Họ và tên: LÊ QUỐC PHONG

- Ngày sinh: 03/5/1978

- Giới tính: Nam

- Dân tộc: Kinh

- Quê quán: Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Nơi ở hiện nay: Số 31 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Ngày vào Đảng: 19/5/2000;         Ngày chính thức: 19/5/2001

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Sinh học, đang làm Nghiên cứu sinh

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Đã tốt nghiệp lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn cao cấp Trung ương khóa II

- Chức vụ, đơn vị công tác: Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, khóa XI; Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam, Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn./.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Từ tháng 9/1993 - 6/1996: Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, thành phố Hồ Chí Minh.

- Từ tháng 6/1996 - 2/1997: Tốt nghiệp trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, thành phố Hồ Chí Minh, thi vào trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.

- Từ tháng 3/1997 - 11/1999: Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Bí thư, Bí thư Đoàn Khoa Sinh, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh; Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.

- Từ tháng 11/1999 - 11/2002: Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư Đoàn trường, Chủ tịch Hội Sinh viên trường Đại học Khoa học Tự nhiên; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam (từ tháng 8/2000); Ủy viên Ban Thư ký Hội Sinh viên thành phố Hồ Chí Minh.

- Từ tháng 11/2002 - 12/2004: Bí thư Đoàn trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Ủy viên Ban Thư ký Hội Sinh viên thành phố Hồ Chí Minh; Phó trưởng phòng Công tác chính trị, trường Đại học Khoa học Tự nhiên (từ tháng 4/2003); Bí thư Chi bộ Sinh viên, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ trường Đại học Khoa học Tự nhiên; Phó Bí thư Ban Cán sự Đoàn Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh; Ủy viên Ban Chấp hành Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh.

- Từ tháng 01/2005 - 9/2007: Ủy viên Ban Thường vụ Thành đoàn, Phó trưởng ban Đại học chuyên nghiệp Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh; Bí thư Ban Cán sự Đoàn Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh (từ tháng 10/2005); Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh (từ tháng 3/2006); Phó Chủ tịch Hội Sinh viên thành phố Hồ Chí Minh (từ tháng 01/2005).

- Từ tháng 9/2007 - 4/2009: Trưởng ban Thanh niên Trường học Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh; Phó Bí thư Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh (từ tháng 10/2007); Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn (từ tháng 12/2007); Chủ tịch Hội Sinh viên thành phố Hồ Chí Minh (từ tháng 4/2008), Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam (từ tháng 02/2009); Giám đốc Ký túc xá Sinh viên Lào (từ tháng 01/2008).

- Từ tháng 4/2009 - 12/2012: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Bí thư thường trực, Trưởng ban Thanh niên Trường học Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh (đến tháng 9/2009), Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam, Chủ tịch Hội Sinh viên thành phố Hồ Chí Minh; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh (từ tháng 10/2009); Bí thư Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh (từ tháng 12/2012).

- Từ tháng 01/2013 - 12/2015: Bí thư Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh (đến tháng 01/2014); Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh (từ tháng 05/2013 đến tháng 01/2014); Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh (từ tháng 03/2013 đến tháng 5/2014); Ủy viên Đoàn Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (từ tháng 6/2013 đến tháng 6/2014); Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam (từ tháng 12/2013); Trưởng ban Thanh niên Trường học Trung ương Đoàn (từ tháng 4/2015 đến tháng 5/2015); Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trung ương Đoàn (từ tháng 8/2015); Bí thư Chi bộ Ban Thanh niên Trường học Trung ương Đoàn (từ tháng 6/2015);

- Từ tháng 01/2016 đến tháng 12/2017: Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (từ tháng 01/2016); Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa X, Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn (từ tháng 04/2016); Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam; Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam (từ tháng 5/2016), Đại biểu Quốc hội Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam khóa XIV (từ tháng 5/2016).

- Ngày 12/12/2017, tại Hội nghị BCH Trung ương Đoàn lần thứ nhất, khóa XI, đồng chí Lê Quốc Phong đã được bầu giữ chức Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, khóa XI./.

2. Họ và tên: NGUYỄN ANH TUẤN

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn- Ngày sinh: 26/11/1979

- Giới tính: Nam

- Dân tộc: Kinh

- Quê quán: xã Quảng Phong, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa

- Nơi ở hiện nay: Số 16, ngõ 282, Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

- Ngày vào Đảng: 27/12/2001;         Ngày chính thức: 27/12/2002

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế, cử nhân Ngân hàng và Thị trường Tài chính, đang làm nghiên cứu sinh ngành Khoa học quản lý (Quản lý kinh tế).

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Chức vụ, đơn vị công tác: Bí thư Trung ương Đoàn, khóa XI; Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Khoa học Trung ương Đoàn; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Trung ương Đoàn.

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Từ năm 1997 - 2001: Sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân, Bí thư Chi đoàn B1-K39, Bí thư Chi đoàn NH39C, Ủy viên BCH Liên chi đoàn Ngân hàng - Tài chính.

- Từ năm 2001 - 2003: Học viên Chương trình cao học về Quản trị Tài chính.

- Từ năm 2002 - 2004: Cán bộ Phòng Quản lý Khoa học, Đại học Kinh tế Quốc dân.

- Từ năm 2004 - 2007: Cán bộ Phòng Quản lý Khoa học, Giảng viên Khoa Ngân hàng - Tài chính, Đại học Kinh tế Quốc dân; Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Chuyên môn Đoàn trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

- Từ năm 2007 - tháng 4/2009: Cán bộ Phòng Quản lý Khoa học, Giảng viên Khoa Ngân hàng - Tài chính, Giám đốc Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng về ngân hàng, tài chính và chứng khoán, Đại học Kinh tế Quốc dân; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội, Bí thư Đoàn trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

- Từ tháng 6/2009 - 01/2010: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó trưởng ban Thanh niên Trường học Trung ương Đoàn; Ủy viên Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và phát triển Sinh viên Việt Nam.

- Từ tháng 02/2010 - 9/2011: Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đoàn, Thư ký Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn.

- Từ tháng 10/2011 - 12/2011: Ủy viên Ban Chấp hành, Phó trưởng ban Thanh niên Công nhân và Đô thị Trung ương Đoàn.

- Từ tháng 01/2012 - 6/2012: Ủy viên Ban Chấp hành, Quyền Trưởng ban Thanh niên Công nhân và Đô thị Trung ương Đoàn; Bí thư Chi bộ Ban Thanh niên Công nhân và Đô thị.

- Từ tháng 7/2012 - 01/2013: Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Thanh niên Công nhân và Đô thị Trung ương Đoàn; Bí thư Chi bộ Ban Thanh niên Công nhân và Đô thị; Ủy viên Ủy ban Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam.

- Từ tháng 02/2013 - 8/2014: Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Trung ương Đoàn; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban Dân vận Đảng ủy Trung ương Đoàn, Bí thư Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đoàn; Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương Đoàn; Phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo đổi mới và sắp xếp doanh nghiệp nhà nước Trung ương Đoàn; Trưởng Ban biên tập Cổng thông tin điện tử của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Ủy viên Ban Thư ký Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam; Ủy viên Ủy ban Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam.

- Từ tháng 8/2014 đến tháng 12/2017: Bí thư Trung ương Đoàn, khóa X; Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng khoa học Trung ương Đoàn; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trung ương Đoàn (từ tháng 8/2015); Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Trung ương Đoàn (từ tháng 5/2016).

- Ngày 12/12/2017, tại Hội nghị BCH Trung ương Đoàn lần thứ nhất, khóa XI đồng chí Nguyễn Anh Tuấn đã được bầu giữ chức Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, khóa XI./.

3. Họ và tên: BÙI QUANG HUY

- Ngày sinh: 25/3/1977

- Giới tính: Nam

- Dân tộc: Kinh

- Quê quán: xã Nghi Hưng, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

- Nơi ở hiện nay: Số 253, tổ 32C, phường Phương Liên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

- Ngày vào Đảng: 09/3/2002;         Ngày chính thức: 09/3/2003

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Chức vụ, đơn vị công tác: Bí thư Trung ương Đoàn, khóa XI, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Trung ương Đoàn, Bí thư Chi bộ Ban Tổ chức Trung ương Đoàn

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Từ năm 1995 - 2000: Sinh viên trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh, Bí thư Chi Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư Đoàn trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh.

- Từ năm 2000 - 2004: Chuyên trách Đoàn, Phó Bí thư Đoàn trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh.

- Từ năm 2004 - 8/2007: Chuyên viên Phòng Tổ chức - Hành chính, Bí thư Đoàn trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh (8/2005 - 9/2007); Ủy viên Ban Chấp hành Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh (11/2005 - 11/2007).

- Tháng 9/2007: Cán bộ Ban Thanh niên Trường học Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh.

- Từ tháng 10/2007 - 5/2010: Bí thư Ban Cán sự Đoàn Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh (10/2007 - 6/2010); Ủy viên Ban Thường vụ Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh (11/2007 - 11/2010); Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa IX (từ tháng 12/2007); Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh (từ tháng 01/2008 - 8/2010); Phó trưởng ban Công tác Sinh viên Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh (02/2008 - 5/2010).

- Từ tháng 6/2010 - 4/2012: Ủy viên Ban Chấp hành, Phó trưởng ban Thanh niên Trường học Trung ương Đoàn.

- Từ tháng 4/2012 - 3/2013: Ủy viên Ban Chấp hành, Phó chánh Văn phòng Trung ương Đoàn; từ tháng 12/2012, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn khóa X, Phó chánh Văn phòng Trung ương Đoàn.

- Từ tháng 4/2013 - 3/2015: Trưởng ban Thanh niên Trường học Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trung ương Đoàn, Bí thư Chi bộ Ban Thanh niên Trường học Trung ương Đoàn; Kiêm Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển sinh viên Việt Nam (6/2014 - 6/2015).

- Từ tháng 4/2015 đến tháng 9/2016: Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đoàn, Bí thư Chi bộ Ban Tổ chức Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Trung ương Đoàn (từ tháng 8/2015).

- Từ tháng 9/2016 đến tháng 12/2017: Bí thư BCH Trung ương Đoàn, khóa X, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Trung ương Đoàn, Bí thư Chi bộ Ban Tổ chức Trung ương Đoàn.

- Ngày 12/12/2017, tại Hội nghị BCH Trung ương Đoàn lần thứ nhất, khóa XI, đồng chí Bùi Quang Huy đã được bầu giữ chức Bí thư BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, khóa XI./.

4. Họ và tên: NGUYỄN NGỌC LƯƠNG

- Ngày sinh: 26/11/1978

- Giới tính: Nam

- Dân tộc: Kinh

- Quê quán: xã Thiệu Vận, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

- Nơi ở hiện nay: P15-04A, 173 Xuân Thủy, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội

- Ngày vào Đảng: 29/5/2006; Ngày chính thức: 29/5/2007

- Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Luật, cử nhân Ngoại ngữ

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Đã tốt nghiệp lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn cao cấp Trung ương khóa IV

- Chức vụ, đơn vị công tác: Bí thư Trung ương Đoàn, khóa XI, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trung ương Đoàn; Bí thư Chi bộ Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Từ tháng 11/2003 - 02/2005: Phó Bí thư Chi đoàn cơ quan Ban Nội chính Trung ương; Thường trực Hội đồng Bí thư Đoàn Khối Nội chính Trung ương.

- Từ tháng 3/2005 - 7/2006: Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Khối Nội chính Trung ương, Phó chánh Văn phòng Đoàn Khối Nội chính Trung ương.

- Từ tháng 8/2006 - 6/2007: Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Khối Nội chính Trung ương, Chánh văn phòng Đoàn Khối Nội chính Trung ương.

- Từ tháng 7/2007 - 01/2009: Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan Trung ương, Trưởng ban Tổ chức - Kiểm tra Đoàn Khối các cơ quan Trung ương (từ tháng 12/2007).

- Từ tháng 02/2009 - 3/2010: Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đoàn Khối các cơ quan Trung ương.

- Từ tháng 4/2010 - 6/2011: Phó Bí thư thường trực Đoàn Khối các cơ quan Trung ương, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Đảng ủy Khối, Bí thư Chi bộ cơ quan Đoàn Khối các cơ quan Trung ương.

- Từ tháng 7/2011 - 11/2012: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Đảng ủy Khối, Bí thư Chi bộ cơ quan Đoàn Khối các cơ quan Trung ương.

- Từ tháng 12/2012 - 4/2015: Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Đảng ủy Khối, Bí thư Chi bộ cơ quan Đoàn Khối các cơ quan Trung ương.

- Từ tháng 5/2015 - 4/2016: Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Đoàn kết tập hợp thanh niên Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trung ương Đoàn (từ tháng 8/2015), Phó Bí thư Chi bộ Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên Trung ương Đoàn.

- Từ tháng 4/2016 - 9/2016: Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trung ương Đoàn, Bí thư Chi bộ Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn.

- Từ tháng 9/2016: Bí thư Trung ương Đoàn, khóa X, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trung ương Đoàn, Bí thư Chi bộ Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn.

- Ngày 12/12/2017, tại Hội nghị BCH Trung ương Đoàn lần thứ nhất, khóa XI, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương đã được bầu giữ chức Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, khóa XI./.

NGUỒN: BAN TỔ CHỨC TRUNG ƯƠNG ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH