Giới thiệu Biểu trưng chính thức Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018 - 2020

Cổng thông tin Đoàn, Hội Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh xin được phép giới thiệu đến các bạn Hội viên, sinh viên biểu trưng chính thức Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh lần thứ Xi, nhiệm kỳ 2018 - 2020

Biểu trưng có màu chủ đạo là màu xanh tượng trưng cho sự năng động, sáng tạo, tinh thần xung kích, khát vọng, bản lĩnh, phát triển của tuổi trẻ Sư phạm trong thời kỳ hội nhập. Đồng thời nâng cao chất lượng công tác tổ chức xây dựng Hội gắn với thực hiện có hiệu quả phong trào “Sinh viên 5 tốt”.

Biểu trưng là sự cách điệu kết hợp giữa cánh chim bồ câu và ngọn lửa sinh viên sáng tạo. Hình ảnh chim bồ câu sải cánh bay lên, phần đầu ngẩng cao hướng về tương lai với mục tiêu, giải pháp phát triển không ngừng, đồng hành cùng Hội viên, sinh viên.

Biểu trưng được liên tưởng gắn với mô hình nguyên tử cùng hạt nhân là Logo Hội sinh viên Việt Nam, được bao quanh bởi vô số electron đại diện cho hơn 12.000 Hội viên, sinh viên. Điều đó thể hiện tổ chức Hội là nơi thu hút, tạo môi trường rèn luyện, phát triển và gắn kết sinh viên.

Ký hiệu nhiệm kỳ XI vừa mạnh mẽ, vừa uyển chuyển, như bệ đỡ vững chắc cho cánh chim vươn cao, như nguồn nhiên liệu tiếp lửa cho ngọn đuốc sức trẻ cháy sáng.

Các bạn tải biểu trưng tại đây để truyền thông ở đơn vị nhé.