ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH - ĐƠN VỊ XUẤT SẮC DẪN ĐẦU CỤM THI ĐUA CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN KHU VỰC ĐẠI HỌC - CAO ĐẲNG - TRUNG CẤP NĂM HỌC 2017 - 2018

Vào sáng ngày 03/7/2018, tại Hội trường khoa Dược - Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên khu vực Đại học - Cao đẳng - Trung cấp năm học 2017 - 2018

Tại Hội nghị, đại biểu đã được xem trình bày Báo cáo kết quả thực hiện công tác Đoàn và phong trào thanh niên khu vực Đại học - Cao đẳng - Trung cấp năm học 2017 - 2018, được nghe trình bày các mô hình, giải pháp hiệu quả trong năm học đồng thời Hội nghị cũng nhìn nhận một cách khách quan những khó khăn, tồn tại trong năm học để rút kinh nghiệm cho năm học tiếp theo.

Nhằm ghi nhận những đóng góp của các đơn vị, Hội nghị cũng đã tiến hành khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên khu vực Đại học - Cao đẳng - Trung cấp năm học 2017 - 2018

Cũng trong Hội nghị sáng nay, Đoàn Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh đã vinh dự nhận được:

-         Bằng khen “Công trình thanh niên tiêu biểu năm học 2017 - 2018” với công trình “Phát triển năng lực của sinh viên Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh đôi với việc tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh”

-         Cờ thưởng của Ban Chấp hành Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh tặng đơn vị xuất sắc dẫn đầu cụm thi đua năm học 2017 - 2018.

Năm học 2017 - 2018 đã khép lại với những thành công rực rỡ. Đó là thành quả của hơn 12.000 đoàn viên, thanh niên HCMUE. Đoàn Trường trân trọng cảm ơn đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp.

Hãy cùng nhau tiếp tục phát huy tính sáng tạo, sức trẻ, sự năng động, xung kích trong các hoạt động và hẹn gặp các bạn trong năm học 2018 - 2019.

Bài viết: Văn phòng Đoàn Trường

Hình ảnh: Minh Đan - HCMUE Media Team