Thông báo Học bổng Lawrence Sting năm học 2017-2018

Học bổng Lawrencs S.Ting năm 2018 - 2019 cho sinh viên Trường Đại học Sư phạm TP. HCM:

Số lượng: 11 suất

Trị giá: 10.000.000đ/suất/năm học

Đối tượng: sinh viên các khóa K41, K42, K43