Danh sách thi sinh tham gia thi vòng loại Hội thi "Olympic các môn khoa học Mac-Leenin và tư tưởng Hồ Chí Minh

Đây là danh sách thí sinh tham dự Hôi thi các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh cấp Trường.
Các đồng chí thường trực cơ sở Đoàn thông báo với các thi sinh tham gia Hội thi một số vấn đề sau:
- Xem tên, số báo danh, đội cho chính xác để nhập lúc làm bài
- Phòng thi là các phòng máy ở dãy C (sẽ có thông báo cụ thể vào chiều mai)
-Thời gian thi: buổi sáng ngày 21/9/2014 (chủ nhật) các thí sinh có mặt trước 15 phút tại các phòng thi.
+ Ca 1: từ 7g45 đến 8g45
+ Ca 2: từ 9g15 đến 10g15
Lưu ý: Các thí sinh thi theo số báo danh, 09 đội cao điểm nhất sẽ được chọn vào vòng bán kết, mỗi đội gồm 05 thí sinh
- Mọi thông tin, thắc mắc vui lòng liên hệ phòng A102. gặp đồng chí Minh - Phó Bí thư Đoàn Trường,  hoặc Đồng chí Hiếu - Phó chủ tịch Hội Sinh viên Trường.

Các phòng sử dụng các phòng thi: C404, C503, C505, C613, C807, C909, I201, I202, C404, danh sách cụ thể các bạn xem theo link bên dưới

Xem danh sách tại đây