Quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2014 In
Thứ năm, 22 Tháng 1 2015 10:55

 

Quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2014

Danh sách các nhà giáo được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư đợt năm 2014

(PGS. TS. Nguyễn Quang Hưng - Trường Đại học Tân Tạo đăng kí xét tại Hội đồng Chức  danh giáo sư cơ sở Trường Đại học Sư phạm TPHCM)