DỊCH THUẬT, XÁC NHẬN BẢN DỊCH VÀ BẢNG PHÍ In
Thứ sáu, 29 Tháng 8 2014 09:59

Phòng Hợp tác Quốc tế có chức năng dịch thuật, xác nhận bản dịch các văn bản có đóng dấu mộc của nhà trường, thư mời đi tham dự hội thảo, đi học, tham quan...của nước ngoài cho các giảng viên trong trường phục vụ cho việc tham gia theo học các khóa học sau đại học và tham dự các hội thảo quốc tế.  Ngoài ra, phòng HTQT cũng nhận dịch bảng điểm, bằng tốt nghiệp, giấy chứng nhận, giấy khen và các loại giấy tờ khác có dấu mộc của nhà trường phục vụ cho việc xin học bổng, hoàn tất hồ sơ đi du học nước ngoài cho sinh viên của trường với mức giá ưu đãi.

Phòng HTQT xin thông báo lệ phí dịch và xác nhận bản dịch cho giảng viên và sinh viên như sau:

Đối tượng

Loại

Lệ phí tính theo VNĐ (đv: bản)


Bản đầu tiên

Các bản copy sau

Giảng viên

  1. Tự dịch, phòng HTQT chỉnh sửa và xác nhận

Không thu phí

  1. Phòng HTQT dịch + xác nhận


50.000

Không thu phí

 

Sinh viên

và cựu

sinh viên

  1. Bảng điểm (A4, 2 mặt)


80.000

10.000/ bản

  1. Bảng điểm (A4, 1 mặt)


50.000

10.000/ bản

  1. Bằng tốt nghiệp (tiếng Việt)


30.000

10.000/ bản

  1. Bằng tốt nghiệp (tiếng Anh)


10.000

5.000/ bản

  1. Các loại giấy chứng nhận khác (A4)


50.000/ mặt  A4


  1. Xác nhận + đóng dấu niêm phong bì thư gửi bảng điểm, bằng tốt nghiệp sang nước ngoài  (sinh viên tự gửi)

10.000/ bì thư  1. Tự dịch, phòng HTQT chỉnh sửa và xác nhận


20.000

10.000/ bản

Các giảng viên và sinh viên có nhu cầu dịch thuật và xác nhận bản dịch, xin vui lòng liên hệ phòng HQTQ tại phòng C801 (dãy nhà C, lầu 8) hoặc theo số điện thoại 38391080.