Kiểm tra giữa kì bổ sung In
Thứ hai, 09 Tháng 12 2013 14:36

Những sinh viên không tham dự kiểm tra giữa kỳ CÓ LÝ DO CHÍNH ĐÁNG (có giấy khám của bác sĩ, hoặc đã báo cho giảng viên vào ngày tổ chức kiểm tra giữa kỳ trong trường hợp khẩn cấp) được tham dự kiểm tra bổ sung. Nếu lớp nào có những trường hợp này, Thầy/Cô yêu cầu sinh viên đến gặp cô Đào ở văn phòng Tổ để điền thông tin từ ngày 13 đến hết ngày 17 tháng 4 để Tổ có kế hoạch cho sinh viên kiểm tra bổ sung.