ThS. Bạch Linh Trang In
ThS. BẠCH LINH TRANG
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Quá trình công tác

2003- 2006

Giảng viên, Tổ Bộ Môn Chung, trường Cao đẳng Sư phạm mẫu giáo TW3, Tp.HCM.

2006-nay

Giảng viên, Tổ Ngoại ngữ, trường Đại học Sư phạm TPHCM.

Chức vụ đảm nhiệm

2006-2011

Bí Thư Chi Đoàn Tổ Ngoại ngữ Đại học Sư phạm TPHCM.

Quá trình đào tạo

1999-2003

Cử nhân Tiếng Anh, Đại học Sư phạm TPHCM.

2005-2007

Thạc sỹ chuyên ngành TESOL, Đại học Canberra (Úc) & Đại học Sư phạm TPHCM.

Những khóa học khác

26-27/12/2003

Educational/Organisational Psychology, Chicago Psychological Association & CĐSPMGTW3.

12-30/7/ 2004

English Teaching Methodology Course, Crane House-The Asia Institute Inc., Kentucky (Mỹ) & Trung Tâm ngọai ngữ ĐHQG.

2006

Intel Teach to the Future, Intel

2007

Partners in Learning, Microsoft & ĐH Sư phạm TP.HCM.

6/2010

Multimedia Application for E-courses, NIIT

19-30/7/2010

The Effective Teaching of English Language, Ministry of Education New Zealand & ĐH Sư phạm TP.HCM.

9-14/8/2010

2011-2012

2012

 

2013

Đổi mới phương pháp giảng dạy, ĐH Sư phạm TP.HCM.

Quyền trẻ em, quản lý trường học, lớp học, ĐH Lund (Thụy Điển)

Gỉang viên cốt cán phương pháp giảng dạy Tiếng Anh tiểu học, Bộ GD & ĐT

Gỉang viên cốt cán chương trình EDO giảng dạy tiếng Anh trực tuyến, Edusoft & IIG Việt Nam

Các môn tham gia giảng dạy

2003-2006

Tiếng Anh tổng quát, Tổ Bộ Môn Chung, Cao đẳng Sư phạm mẫu giáo TW3, Tp.HCM.

2006-nay

Tiếng Anh tổng quát, chuyên ngành Giáo dục Tiểu học, CNTT, Địa, Tổ Ngoại ngữ ĐH Sư phạm TP.HCM.

2007-2008

Speaking& Reading, Khoa Ngoại Ngữ, ĐH Tôn Đức Thắng TP.HCM.

2010-nay

Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh, Khoa Tâm Lý Giáo Dục, ĐH Sư phạm TP.HCM.

2011-

2013-

Reading, Khoa Anh,  ĐH Sư phạm TP.HCM.

Bồi dưỡng năng lực Tiếng Anh cho giáo viên THPT, THCS, giảng viên các trường ĐH, CĐ, THCN theo đề án 2020

Lĩnh vực quan tâm nghiên cứu

TESOL

Báo cáo chuyên đề, tham luận tại Hội thảo/ Hội nghị khoa học

Trong nước

Bach, Linh Trang. (2007). Grammar and Communication. Trong kỷ yếu Hội thảo khoa học Tổ Ngoại ngữ. ĐH Sư phạm TP.HCM. 6/2007.

Bach, Linh Trang. (2008). Reflective journal. Trong kỷ yếu Hội thảo khoa học Tổ Ngoại ngữ. ĐH Sư phạm TP.HCM (trang 97-101). 6/2008.

Bach, Linh Trang. (2009). The Roles of ESP Teachers . Trong kỷ yếu Hội thảo khoa học Tổ Ngoại ngữ (trang 77-82). ĐH Sư phạm TP.HCM. 6/2009.

Bach, Linh Trang. (2010). How to Deal with Passive Students. Trong kỷ yếu Hội thảo khoa học Tổ Ngoại ngữ (trang 51-52).ĐH Sư phạm TP.HCM. 6/2010.

Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 25 Tháng 11 2014 09:55