Print
Monday, 26 October 2015 10:09

Quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2015

Danh sách các nhà giáo được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư đợt năm 2015

(PGS. TS. Hoàng Quốc - Trường Đại học An Giang đăng kí xét tại Hội đồng Chức  danh giáo sư cơ sở Trường Đại học Sư phạm TPHCM)