In

Thí sinh có thể xem kết quả thi ở đâu? Người học cần bảng điểm có thể liên hệ với ai?

Hiện tại, Phòng Đào tạo quản lý việc thi tuyển sinh, thi tốt nghiệp và điểm số, Khoa Giáo dục Tiểu học quản lý việc thi kết thúc các học phần.

  • Kết quả thi tuyển sinh hệ chính quy ngân sách (tháng 7 hàng năm) được đăng tải rộng rãi trên các báo chí, website.
  • Kết quả thi tuyển các hệ ngoài chính quy ngân sách (liên thông, vừa học vừa làm...) được niêm yết tại bảng tin Phòng Đào tạo (lầu 1, dãy A, cơ sở 280 An Dương Vương, Quận 5, TPHCM) và cơ sở liên kết đào tạo.
  • Kết quả thi tốt nghiệp (các hệ) được niêm yết tại bảng tin Phòng Đào tạo (lầu 1, dãy A) hoặc bảng tin Văn phòng Khoa Giáo dục Tiểu học, cơ sở 280 An Dương Vương, Quận 5, TPHCM.
  • Kết quả thi học phần các lớp, các hệ của Khoa Giáo dục Tiểu học do thầy Đinh Tiến Toàn phụ trách (cả bảng tin Văn phòng Khoa, phân mục Kết quả thi của website).

Nếu cần bảng điểm (để xin học bổng...), người học có thể liên hệ Phòng Đào tạo (lầu 1, dãy A).