Mở lớp học phần In
Thứ năm, 25 Tháng 2 2016 11:30

Học kì này em chỉ đang kí được mỗi môn Vật lý, còn thiếu 1 môn nữa (Sinh, Sử, Địa) nên em hỏi các thầy cô là học kỳ sau có mở lớp không ạ?

Khoa mở học phần căn cứ vào:
1. Kế hoạch đào tạo toàn khóa;
2. Nguyện vọng của sinh viên thể hiện qua kết quả khảo sát trước mỗi đợt xây dựng thời khóa biểu học kỳ.
Để đảm bảo chỗ học, sinh viên cần có trách nhiệm trong việc tham gia khảo sát trước mỗi đợt xây dựng thời khóa biểu học kỳ. Ngoài những học phần với lựa chọn đóng, có thêm phần mở, cho phép sinh viên bày tỏ nguyện vọng ở những học phần chưa có trong danh mục. Khoa chỉ mở những học phần có triển vọng đảm bảo đủ số lượng sinh viên tối thiểu theo quy định của Nhà trường.