Địa chỉ trong sơ yếu lý lịch In
Thứ năm, 25 Tháng 2 2016 11:32

Về sơ yếu lý lịch: Trên dòng địa chỉ thì mình ghi địa chỉ trong hộ khẩu hay là địa chỉ nơi mình đang ở?

Tùy theo đó là Địa chỉ thường trú (hộ khẩu) hay Địa chỉ tạm trú / Địa chỉ liên lạc (nơi đang ở). Hãy ghi địa chỉ mà liên lạc dễ dàng nhất (hoặc cả 2).