Danh sách tổng hợp về những giấy tờ mà các bạn sinh viên còn thiếu In
Thứ năm, 25 Tháng 2 2016 11:34

Danh sách tổng hợp về những giấy tờ mà các bạn sinh viên còn thiếu để có thể nhắc các bạn nộp bổ sung cho phòng CTCT & HSSV thì có thể xin từ đâu ạ?

Hỏi Phòng CTCT&HSSV để biết còn thiếu những gì? Quay về trường THPT đã học, địa phương cư trú để hoàn thành những giờ tờ còn thiếu.