Điểm, hạng tốt nghiệp In
Thứ năm, 25 Tháng 2 2016 11:36

Cách tính điểm xếp loại cuối cùng sau 8 học kì như thế nào? Xếp loại bằng đại học dựa trên điểm Trung bình của 8 học kì phải không ạ?

Sinh viên cần xem lại Quy chế đào tạo trong Sổ tay sinh viên. Chú ý thêm trường hợp hạ hạng tốt nghiệp (đối với loại Xuất sắc, Giỏi) trong trường hợp trả nợ học phần quá 5% tổng sổ tín chỉ.

http://hcmup.edu.vn/index.php?option=com_content&view=section&id=798&Itemid=3791&lang=vi&site=87