Danh sách thực tập sư phạm tháng 10 năm 2017 In
Thứ ba, 12 Tháng 9 2017 11:42
Danh sách thực tập sư phạm tháng 10 năm 2017:

10h00 ngày 13/9/2017, Ban Chủ nhiệm Khoa GDTH sẽ trình danh sách để Nhà trường ban hành Quyết định thành lập các đoàn.

Các học viên dò lại, nếu có sai sót gì thì phản hồi gấp trong hôm nay, ngày 12/9/2017.