Kế hoạch tổ chức Lễ Tốt nghiệp tại BDGD Quận 5 In
Thứ hai, 15 Tháng 1 2018 14:57
Trường ĐH Sư phạm TPHCM đã có công văn số 98/ĐHSP-ĐT kí ngày 09/01/2018 về việc Tổ chức Lễ Tốt nghiệp và trao bằng đại học.

Theo đó:
1. Thời gian: 08h30, ngày 20 tháng 01 năm 2018.
2. Địa điểm: Trường BDGD Quận 5
3. Thành phần: học viên tốt nghiệp ngành GDTH, GDMN theo các Quyết định số 2267/QĐ (02/10/2017), 2643/QĐ (27/10/2017).

Học viên các lớp học tại BDGD Quận 5 liên hệ Trường BDGD Quận 5 để biết thêm thông tin và đóng lệ phí buổi lễ theo thông báo.