Đăng kí TTSP đợt 07/10/2019 đến 30/11/2019 In
Thứ tư, 03 Tháng 7 2019 11:53
Theo kế hoạch, các lớp Bách Việt K6 và Quận 9 K9 sẽ thực tập sư phạm vào giai đoạn từ 07/10/2019 đến 30/11/2019 để sẵn sàng hồ sơ cho đợt thi tốt nghiệp dự kiến tổ chức vào tháng 4/2020. Do đó, học viên các lớp Bách Việt K6 và Quận 9 K9, học viên chưa TTSP của các lớp đã tổ chức TTSP trước đây vui lòng cung cấp thông tin vào biểu mẫu sau nếu có ý định TTSP vào đợt sắp tới.


Lưu ý:

1. Nếu học viên đăng kí TTSP theo đoàn mà bỏ dở giữa chừng thì sẽ phải đóng học phí trả nợ học phần TTSP (10 đvht) khi tham gia TTSP theo đoàn ở đợt tiếp theo.

2. Những học viên nào chưa thể sắp xếp công việc, chưa sẵn sàng tham gia đợt TTSP, vui lòng KHÔNG điền biểu mẫu hoặc chọn mục " Sẽ TTSP vào năm 2020 hoặc sau đó".

3. Những học viên muốn TTSP tự túc (tự túc kinh phí TTSP, tự túc hồ sơ TTSP, tự chịu rủi ro chậm tốt nghiệp nếu có) vui lòng tải mẫu đơn từ địa chỉ:


- Tất cả những trường hợp TTSP tự túc tại trường tiểu học công lập đều cần có chữ ký và dấu xác nhận của Hiệu trưởng trường tiểu học, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo trực tiếp quản lý trường tiểu học đó. Vui lòng tập hợp các đơn của những học viên đăng kí TTSP cùng trường, cùng quận để trình ký một lượt, tránh đi nhiều lần gây khó chịu cho BGH và các Phòng Giáo dục.

- Những trường hợp TTSP tự túc tại trường tiểu học ngoài công lập (dân lập, quốc tế) cần có chữ ký và dấu xác nhận của Hiệu trưởng trường tiểu học, kèm theo bản photo hợp đồng lao động có thời hạn đến sau ngày 30/11/2019 (không cần chữ ký của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các Quận Huyện).

4. Tất cả những tiết dạy đạt từ 9.50 trở lên đối với học viên TTSP tự túc cần được quay phim làm minh chứng.

5. Học viên muốn tham gia TTSP đợt cuối năm 2019 cần đăng ký trước 10/8/2019. Đơn TTSP tự túc nộp về Văn phòng Khoa Giáo dục Tiểu học chậm nhất vào ngày 10/8/2019.