Kế hoạch thi tốt nghiệp GDTH 11/5/2019 In
Thứ ba, 23 Tháng 4 2019 15:36

Theo công văn số 798/KH-ĐHSP kí ngày 22/4/2019 về kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp đại học hình thức đào tạo Vừa làm vừa học tháng 5, 6, 7 năm 2019: Các lớp Văn bằng 2 K8.1, Văn bằng 2 K8.2, Quận 9 K8, Thủ Đức K8, Bách nghệ K2.1, Bách nghệ K2.2 sẽ thi tốt nghiệp vào ngày 11/5/2019 tại Trường Đại học Sư phạm TPHCM.

Điều kiện dự thi: hoàn thành chương trình đào tạo, không còn nợ bất kì học phần nào (nếu chỉ học chưa thi, hoặc đã thi nhưng chưa có điểm thì vẫn tính là còn nợ), không còn nợ học phí.

Học viên đủ điều kiện dự thi của 6 lớp ở trên không cần đăng kí (kiểm tra danh sách do thầy Toàn gửi về các lớp). Học viên của những khoá trước (những lớp đã thi tốt nghiệp) nay mới đủ điều kiện dự thi nếu có nguyện vọng thi đợt này thì đăng kí thi tại Phòng A310 vào các ngày 02 và 03 tháng 5 năm 2019.