Dự kiến lịch thi hệ VLVH tháng 8-9 năm 2019 In
Thứ tư, 17 Tháng 7 2019 13:52
Dự kiến lịch thi tháng 8 và tháng 9 năm 2019 có các lớp:

1. Tháng 8/2019: Bách nghệ 3, Bách Việt 6, Bách Việt 7, Bình Chánh 3.1, Bình Chánh 3.2, Bình Thuận K8, Cà Mau 1, Cà Mau 2, Cà Mau 3, Củ Chi K9, Đà Lạt 3, Quận 12 K8, Quận 5 K15, Quận 6 K4.

2. Tháng 9/2019: Củ Chi K8, Đông Dương 2.1, Đông Dương 2.2, Đông Dương 3.1, Đông Dương 4.1, Đông Dương 4.2, Quận 3 K5B, Quận 5 K14, Quận 5 K15, Quận 9 K9, Thủ Đức K9, Văn bằng 2 K9.2.

Xem chi tiết tại: