Kế hoạch thi VLVH 7/2019 In
Thứ sáu, 28 Tháng 6 2019 16:43
Để chuẩn bị cho việc thi lần 2 các lớp ngoài TPHCM, học viên các lớp Cần Thơ K2, Daknong K1, Cà Mau K1, Long An K1 vui lòng kiểm tra kết quả các học phần tại địa chỉ sau:
http://gdth.hcmue.edu.vn/ncq/diemhp/

Các lớp Cần Thơ K2, Daknong K1 đào tạo theo niên chế nên điểm học phần phải từ 5 trở lên mới Đạt, học viên sẽ phải thi lại / học lại các học phần có điểm học phần dưới 5.
Các lớp Cà Mau K1, Long An K1 đào tạo theo tín chỉ nên điểm học phần phải từ 4.0 trở lên mới Đạt, học viên sẽ phải thi lại / học lại các học phần có điểm học phần dưới 4.0.
Lịch thi cụ thể được đăng tải tại địa chỉ:

Trong tháng 7/2019, Khoa chỉ bố trí lịch thi cho học viên các lớp ngoài TPHCM chỉ học tập trung trong hè, cụ thể là Cà Mau K1, Cà Mau K2, Cà Mau K3, Cần Thơ K2, Đà Lạt K3, Long An K1, Bình Thuận K8. Các lớp tại TPHCM (ngoại trừ Bình Chánh K3.1, K3.2 đã có dự kiến lịch thi trong tháng 8/2019) sẽ được bố trí lịch thi lần 1 vào cuối tuần từ 07/9/2019. Lịch thi lần 2 các lớp tại TPHCM do thầy Toàn phụ trách sẽ được thông báo sau.