Thông báo nghỉ Tết nguyên đán (2016) In

Khoa Giáo dục Tiểu học sẽ nghỉ Tết Nguyên đán năm 2016 từ ngày 04/02/2016 đến 15/02/2016. Mọi vấn đề liên hệ công tác, đăng ký trả nợ học phần (hệ ngoài chính quy), vui lòng quay trở lại sau ngày 15/02/2016.

Kính chúc các thầy cô, các bạn học viên, sinh viên một năm mới an lành, hạnh phúc!