Tuyển sinh Liên thông từ Trung cấp ngành GD Tiểu học In

Trường ĐH Sư phạm TPHCM có Thông báo số 97/ĐHSP-ĐT ngày 07/4/2016 về việc Tuyển sinh Đại học ngành GD Mầm non, GD Tiểu học Liên thông từ Trung cấp Sư phạm lên Đại học hình thức Vừa làm Vừa học năm 2016. Khoa Giáo dục Tiểu học trích lược nội dung chính như sau:

Điều kiện dự thi:

  1. Tốt nghiệp Trung cấp Sư phạm đúng chuyên ngành.
  2. Có đủ sức khỏe để học tập.
  3. Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng hạn theo qui định.

Thời gian đào tạo: 3 năm

Bằng cấp: Đại học, hình thức Vừa làm Vừa học, cấp bởi Trường ĐH Sư phạm TPHCM.

Địa điểm học: Trường Trung cấp Đông Dương, 43 Nguyễn Thông, P7, Q3, TPHCM.

Môn thi tuyển:

  1. Ngành GD Tiểu học: Tiếng Việt, Giáo dục học tiểu học, Toán cơ sở.
  2. Ngành GD Mầm non: Văn học thiếu nhi, Tâm lí học đại cương, PP khám phá khoa học & xã hội.

Mua hồ sơ đăng kí dự thi và ôn tập (nếu cần): Phòng Đào tạo, Trường Trung cấp Đông Dương, 43 Nguyễn Thông, P7, Q3, TPHCM.