Thi trả nợ học phần Văn bằng 2 K4 (CQ) In
Tất cả các học viên lớp Văn bằng 2 K4 học tại ĐHSP TPHCM (CQ) còn nợ học phần (chưa tốt nghiệp) vui lòng trực tiếp liên lạc gấp với ThS. Đinh Tiến Toàn tại Văn phòng Khoa Giáo dục Tiểu học (A310) trước ngày 27/02/2017 để đăng ký thi trả nợ học phần, dự kiến lịch thi là ngày 05/3/2017.

Học viên nào không đăng ký, xem như bỏ học và không khiếu nại sau này.