Kế hoạch bảo vệ khóa luận CQ K39 In

Theo công văn 58/ĐHSP-ĐT ngày 15/3/2017, Khoa Giáo dục Tiểu học thông báo:

1. Các bạn SV CQ K39 được làm khóa luận tốt nghiệp liên hệ lại với giảng viên để thống nhất tên chính thức (cuối cùng) của khóa luận tốt nghiệp.

2. Chậm nhất 17h00 ngày 29/3/2017, các bạn gửi email về địa chỉ email của Khoa Giáo dục Tiểu học và gửi kèm thư đến các GV: Nguyễn Ngọc Trọng; Trần Đức Thuận với nội dung email bao gồm: MSSV; Họ tên SV; GVHD; Tên chính thức của khóa luận tốt nghiệp.

3. Chậm nhất 17h00 ngày 20/4/2017, các bạn gửi 03 bộ khóa luận tốt nghiệp về Văn phòng Khoa để Khoa gửi Hội đồng. Khóa luận có thể in 2 mặt để tiết kiệm giấy, kinh phí cũng như giảm khối lượng mang vác cho giảng viên.

4. Việc bảo vệ khóa luận tốt nghiệp cho khóa 39 sẽ được tổ chức trong khoảng thời gian từ 01/5/2017 đến 12/5/2017 (dự kiến trước 07/5/2017 theo kế hoạch chung toàn trường).

Những bạn nào không gửi thông tin đúng hạn, xem như chấp nhận chậm tốt nghiệp do không bảo vệ khóa luận.