Ngày Hội việc làm Khoa GDTH 07/5/2017 In

Khoa Giáo dục Tiểu học sẽ tổ chức Ngày Hội việc làm Khoa Giáo dục Tiểu học vào ngày 07/5/2017. Dự kiến sẽ có ít nhất các đơn vị sau tham gia:

1. Hệ thống Giáo dục Vinschool.

2. Hệ thống Trường Dân lập Quốc tế Việt Úc.

Chương trình "Ngày hội việc làm" có 03 phần: (1) Khai mạc và Tuyên dương những gương sinh viên tiêu biểu; (2) Quy trình tuyển dụng giáo viên của hệ thống các trường tiểu học công lập tại Thành phố Hồ Chí Minh; (3) Nhu cầu tuyển dụng giáo viên của một số hệ thống các trường tiểu học dân lập, quốc tế, các trung tâm văn hóa, giáo dục ngoài công lập. Các "tân cử nhân", các cựu học viên, sinh viên có thể tham gia ứng tuyển vào một số trường tiểu học ngoài công lập trong Ngày hội việc làm.

Khoa Giáo dục Tiểu học trân trọng mời 190 bạn sinh viên khóa 39 chính quy, 103 học viên các lớp ngoài chính quy vừa đậu kỳ thi tốt nghiệp ngày 09/4/2017 và các cựu học viên, sinh viên đã tốt nghiệp, những người quan tâm đến tham dự "Ngày hội việc làm Khoa Giáo dục Tiểu học" từ 07h05 ngày 07/05/2017 tại sảnh lầu 1, dãy nhà A, 280 An Dương Vương, Quận 5.

Những đơn vị nào có ý định tham gia để tuyển dụng giáo viên cho năm học mới, tài trợ học bổng cho sinh viên, vui lòng liên hệ với GV. Trần Đức Thuận theo số điện thoại 0909.090.495.