Kết quả tốt nghiệp 09/4/2017 - Kế hoạch thi tốt nghiệp 14/5/2017 In
Kết quả tốt nghiệp VLVH-VB2 GDTH ngày 09/4/2017 đã có dữ liệu trên mạng:


Nhớ chọn lớp "09042017 - Kết quả Tốt nghiệp VLVH ngày 09-4-2017 (TPHCM)" trước khi nhập MSSV và bấm "Tra kết quả". Kết quả in, niêm yết tại bảng tin trước cửa A310 là kết quả chính thức, là căn cứ để giải quyết các khiếu nại phát sinh. Kết quả trên mạng chỉ để tham khảo, học viên đỡ phải di chuyển xa.

Lưu ý: Ngày 14/5/2017 các lớp Quận 9 K6, Bách Việt 4, VB2 K6.1, VB2 K6.2 dự thi tốt nghiệp.

1. Những học viên thi rớt trong đợt thi 09/4/2017 nếu có làm đơn PHÚC KHẢO chắc chắn KHÔNG được dự thi đợt 14/5/2017, nếu KHÔNG phúc khảo, việc được hay không được dự thi ngày 14/5/2017, Trường sẽ xem xét sau lễ.

2. Những anh chị nào vừa hoàn thành trả nợ học phần, không dự thi tốt nghiệp đợt 09/4/2017 có thể đăng kí dự thi tốt nghiệp sau lễ.

3. Lịch đăng kí dự thi tốt nghiệp đợt ngày 14/5/2017:
a) Các lớp Quận 9 K6, Bách Việt 4, VB2 K6.1, VB2 K6.2: không cần đăng kí, thầy Toàn sẽ gửi danh sách và các anh chị nhớ kiểm tra lại;
b) Những trường hợp khác: đăng kí tại Văn phòng Khoa GDTH, A310 trong giờ hành chính các ngày thứ Sáu (05/5/2017), thứ Bảy (06/5/2017), Chủ nhật (07/5/2017).