Số báo danh thi tốt nghiệp VLVH 14/5/2017 In
Số báo danh và phòng thi kì thi tốt nghiệp ngày 14/5/2017 đã được công bố. Các thí sinh xem tại bảng tin Phòng Đào tạo (lầu 1 dãy A) hoặc bảng tin Văn phòng Khoa Giáo dục Tiểu học (lầu 3 dãy A).

- Toán và PPDH Toán: có mặt trước 07h00 ngày 14/5/2017 tại phòng thi;
- Tiếng Việt và PPDH Toán: có mặt trước 13h00 ngày 14/5/2017 tại phòng thi;

Thí sinh vui lòng kiểm tra Họ, Tên, Ngày tháng năm sinh, Nơi sinh. Nếu có sai sót hoặc thiếu thông tin Họ, Tên, Ngày tháng năm sinh, Nơi sinh, vui lòng phản hồi về ThS. Lê Hùng Cường, Phó Trưởng Phòng Đào tạo, Phòng A107, để cập nhật trước 15/5/2017. Nếu không cập nhật, Trường sẽ không chịu trách nhiệm về sai sót trên bằng tốt nghiệp (nếu đậu tốt nghiệp).

Công cụ tra số báo danh online, vui lòng chọn lớp "14052017 - Số báo danh thi tốt nghiệp VLVH ngày 14-5-2017 (TPHCM)" trước khi nhập mã số sinh viên.