Nghỉ học và Phòng thi sáng 20/5/2017 In
Theo công văn số 125/ĐHSP-ĐT ngày 16/5/2017:

- Các lớp học tại lầu 1, 2, 3 dãy nhà A và toàn bộ dãy nhà B nghỉ học ngày Thứ Bảy 20/5/2017;
- Các lớp học tại lầu 4 và lầu 5 dãy nhà A nghỉ học ngày thứ Bảy 20/5/2017 và ngày Chủ nhật 21/5/2017.

Lớp Văn bằng 2 K8.1 vẫn giữ lịch thi sáng 20/5/2017 và sẽ thi tại các phòng: J101; J102; J103; J104; J201 (Trường Trung học Thực hành ĐHSP TPHCM).