Thông báo về việc thay đổi thông tin liên lạc In

Khoa Giáo dục Tiểu học, Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh trân trọng thông báo về việc thay đổi thông tin liên lạc với Khoa như sau:

1. Tên miền website mới: http://khoagdth.hcmue.edu.vn

2. Email mới: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

3. Số điện thoại Văn phòng Khoa, Phòng A310: (028) 3835 2020, số nội bộ: 135

4. Số điện thoại Ban Chủ nhiệm Khoa, Phòng A309: (028) 3835 2020, số nội bộ: 134.