TTSP các lớp ngoài chính quy đợt tháng 10 năm 2017 In
TTSP các lớp ngoài chính quy đợt tháng 10 năm 2017 dự kiến từ 02/10/2017 - 25/11/2017.

Tất cả học viên các lớp TTSP theo đúng tiến độ cần đăng kí việc tham gia hoặc không tham gia đợt này:
- TC KTKT Hóc Môn (TC Bách nghệ) K1.1
- TC KTKT Hóc Môn (TC Bách nghệ) K1.2
- Thủ Đức K7
- Văn bằng 2 K7.1
- Văn bằng 2 K7.2

Học viên các lớp đã từng triển khai TTSP nhưng chưa tham gia thực tập có thể đăng kí TTSP đợt này.

Địa chỉ đăng kí TTSP NCQ đợt tháng 10 năm 2017:

Mẫu hồ sơ đăng kí TTSP NCQ tự túc:
Học viên đăng kí TTSP NCQ tự túc có 01 trong 02 lựa chọn:
(1) Lấy đủ chữ kí của Hiệu trưởng, Trưởng phòng Giáo dục trực tiếp quản lý (không chấp nhận chữ kí của cấp Phó) và 02 dấu xác nhận tương ứng;
(2) Lấy chữ kí của Hiệu trưởng và dấu xác nhận của Nhà trường, kèm minh chứng (hợp đồng lao động) đang công tác tại Trường đó.

Hạn chót đăng kí TTSP NCQ đợt tháng 10 năm 2017 là ngày 11/8/2017. Sau ngày này, những học viên nào không đăng kí, xem như không tham gia TTSP đợt này.