Thông báo bổ sung về các Lễ Tốt nghiệp và trao bằng Đại học trong tháng 7 năm 2017 In

1. Trường sẽ tổ chức trao bằng đại học cho các học viên đậu tốt nghiệp các đợt thi ngày:
a) 13/11/2016: Quyết định số 11/QĐ-ĐHSP kí ngày 04/01/2017 (chưa upload danh sách);
b) 09/4/2017: Quyết định số 1109/QĐ-ĐHSP kí ngày 05/5/2017 (chưa upload danh sách);
c) 14/5/2017: Quyết định số 1282/QĐ-ĐHSP kí ngày 24/5/2017 (đã upload danh sách)

2. Trường sẽ Tổ chức trao bằng tại các địa điểm sau:
a) TC Bách nghệ Hóc Môn, ngày 16/7/2017: 145 học viên có tên trong các lớp học tại BDGD Hóc Môn.
b) BDGD Củ Chi, ngày 23/7/2017: 73 học viên có tên trong các lớp học tại BDGD Củ Chi.
c) Hội trường B, 280 An Dương Vương, ngày 22/7/2017: 574 học viên có tên trong các lớp học tại:
- BDGD Quận 5 (161 học viên);
- CĐ Bách Việt (135 học viên);
- BDGD Quận 12 (68 học viên);
- ĐHSP TPHCM (210 học viên).
Ghi chú:
- Học viên cần có mặt sớm, trước giờ thông báo để tiến hành các thủ tục và sinh hoạt nội quy, quy ước trước buổi nhận bằng. Buổi Lễ diễn ra trang trọng hay lôm côm tùy theo ý thức của học viên trong việc đến sớm và lắng nghe sinh hoạt trước giờ này.
- Học viên các lớp học tại BDGD Quận 9, BDGD Thủ Đức có thể sẽ nhận bằng tại phía Đông TPHCM (Quận 9, Thủ Đức) trong tháng 8 năm 2017 (đã nhận bằng nếu địa phương không trùng lịch khác). Hiện chưa rõ lịch này.

3. Không nhận bằng tốt nghiệp theo đúng ngày thông báo, học viên đã tốt nghiệp cần nhớ số Quyết định và ngày kí để nhận bằng tốt nghiệp tại Phòng Đào tạo, A107. Đừng quên cầm theo CMND, thẻ sinh viên khi đi nhận bằng. Những trường hợp nào không thể tự đi nhận bằng có thể nhờ người khác cầm giấy Ủy quyền có chứng nhận của UBND phường, kèm theo CMND của học viên và người nhận thay.

4. Phòng CTCT&HSSV thông báo: nếu học viên muốn đăng kí chụp hình tại Lễ Trao bằng tốt nghiệp tại ĐHSP TPHCM ngày 22/7/2017 cần đăng kí theo lớp với Phòng CTCT&HSSV. Thầy Nguyễn Sỹ Xuân hoặc chuyên viên khác của Phòng CTCT&HSSV sẽ chỉ chụp hình khi toàn lớp đăng kí. Mức phí: tự liên hệ Phòng CTCT&HSSV.