Lễ Tốt nghiệp và trao bằng đại học tại Bình Phước 12/11/2017 In
Thứ hai, 06 Tháng 11 2017 15:18
Trường ĐHSP TPHCM có công văn số 1679/ĐHSP-ĐT ngày 02 tháng 11 năm 2017 về việc Tổ chức Lễ Tốt nghiệp và trao bằng đại học ngành Giáo dục Chính trị, Giáo dục Tiểu học tại tỉnh Bình Phước. Cụ thể:
- Thời gian: 08h30 Chủ nhật, 12/11/2017.
- Địa điểm: CĐ Sư phạm Bình Phước.