Về việc dời lịch học, lịch thi tránh bão Tembin In
Thứ hai, 25 Tháng 12 2017 09:12
Học viên các lớp Quận 5 K11.2, Đông Dương K2.2, Văn bằng 2 K8.2, Văn bằng 2 K9.2, Củ Chi K6 và những lớp khác có lịch học trong hai ngày 25-26/12/2017 (nếu có) cần lưu ý: NGHỈ HỌC hai ngày 25/12/2017 và 26/12/2017 để tránh những rủi ro do bão Tembin.

TRANG CHỦ online.hcmue.edu.vn đã có thông báo về việc dời lịch thi chính qui từ 12h00 ngày 25/12/2017 đến hết ngày 26/12/2017. Lịch thi cụ thể sẽ được điều chỉnh và cập nhật tại trang LỊCH THI CÁ NHÂN của sinh viên sau bão Tembin.

Một lần nữa nhắc lại, các bạn sinh viên chính qui vui lòng thường xuyên cập nhật Lịch thi tại trang ONLINE.HCMUE.EDU.VN (có thể tại Trang Cá nhân hoặc Trang chủ / Thông báo chung). Nên chụp hình màn hình để làm minh chứng sau này.

Khoa Giáo dục Tiểu học đề nghị các bạn sinh viên chính qui ngay sau khi kết thúc ca thi sáng 25/12/2017 vui lòng trở về nhà, hạn chế ra đường để tránh bị nhiễm lạnh, ảnh hưởng sức khỏe, kết quả thi cử, cũng như hạn chế những rủi ro có thể xảy ra do mưa bão.

Chúc các bạn mạnh khỏe và hoàn thành tốt kì thi!