Bổ nhiệm Phó Trưởng khoa Giáo dục Tiểu học nhiệm kì 2015 - 2020 In
Thứ năm, 18 Tháng 1 2018 14:36
Khoa Giáo dục Tiểu học Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng giới thiệu đến Quý Thầy Cô và các học viên thông tin 02 Phó Trưởng khoa mới của nhiệm kì 2015 - 2020:

1. Tiến sĩ, Giảng viên chính Nguyễn Thị Xuân Yến (bổ nhiệm theo Quyết định số 82/QĐ-ĐHSP ngày 16/01/2018), nguyên Trưởng phòng - Thư kí Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, dự kiến sẽ phụ trách mảng Đào tạo (bao gồm cả Thực tập Sư phạm) và Đảm bảo chất lượng;

2. Tiến sĩ, Giảng viên Ngô Thị Phương (bổ nhiệm theo Quyết định số 83/QĐ-ĐHSP ngày 16/01/2018), nguyên Phó Trưởng bộ môn Vật lý đại cương, dự kiến sẽ phụ trách mảng Nghiên cứu khoa học, Hợp tác Quốc tế.
Như vậy, Ban Chủ nhiệm Khoa Giáo dục Tiểu học hiện tại có 04 thành viên và điều chỉnh phân công nhân sự với 02 thành viên đương nhiệm như sau:

- Tiến sĩ Dương Minh Thành, Trưởng khoa: điều hành chung các hoạt động của Khoa.

- Trần Đức Thuận, Phó Trưởng khoa: phụ trách công tác sinh viên (xét học bổng, dừng học, thôi học, ...), quyết toán tài chính, cổng thông tin điện tử của Khoa và tập trung thời gian cho việc học sau đại học.