Lịch trực Ban Chủ nhiệm Khoa Giáo dục Tiểu học In
Thứ năm, 25 Tháng 1 2018 09:34

Lịch trực Ban Chủ nhiệm Khoa Giáo dục Tiểu học

Trưởng khoa

(A3.08)

TS. Dương Minh Thành

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Phụ trách chung. Xem thông tin lịch trực tại A3.08

 


Các Phó Trưởng khoa

(A3.09)

TS. Nguyễn Thị Xuân Yến

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Phụ trách Đào tạo Đại học, Sau Đại học, Bồi dưỡng giáo viên, Các chương trình, dự án trong nước,
Đảm bảo chất lượng.

 

TS. Ngô Thị Phương

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Phụ trách Nghiên cứu khoa học, Hợp tác Quốc tế và các chương trình, dự án có yếu tố quốc tế.

 

ThS. Trần Đức Thuận

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.                            0909.090.495

Phụ trách công tác sinh viên, cơ sở vật chất, tài chính, cổng thông tin điện tử của Khoa.

 

 

Hai

Ba

Năm

Sáu

Sáng

Yến, Phương, Thuận

Thuận

Yến

Phương

Yến

Chiều

Phương

Thuận

Yến

Phương

Thuận

 

Học viên có văn bản cần trình ký, vui lòng liên hệ các Trợ lý
tại Phòng A3.10.