Thông báo tuyển sinh sau đại học năm 2018. In
Thứ tư, 16 Tháng 5 2018 09:05

Thông báo tuyển sinh sau đại học năm 2018.

Trường Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh trân trọng thông báo đến toàn thể các sinh viên, học viên, quý anh chị có quan tâm và có nguyện vọng trau dồi và nâng cao trình độ thông báo tuyển sinh Sau Đại học.

Các ngành đào tạo sau đại học:

Trân trọng.