Thông báo: Ôn tập tốt nghiệp In
Thứ tư, 28 Tháng 11 2018 15:59

Học viên các lớp tự ôn tập tốt nghiệp theo đề cương đã thông báo.

Hỗ trợ giải đáp đề cương (điều chỉnh lịch bị huỷ do bão Usagi) cho những học viên chưa từng tham dự:

A. Lớp Đông Dương 1, Quận 12 K7.1, Quận 12 K7.2:

- Cả ngày Chủ nhật 02/12/2018 tại Giảng đường A, 222 Lê Văn Sỹ, Quận 3: Tiếng Việt và PPDH Tiếng Việt, GVBM: Nguyen Thi Ly Kha.

- Sáng thứ Bảy, 08/12/2018 tại Giảng đường A313, 280 An Dương Vương, Quận 5: PPDH Toán, GVBM: Nguyễn Ngọc Đan.

Nguyễn Thị Thanh Xuân, Châu Nữ Hồng Hên

B. Lớp Quận 5 K13, học viên chậm tiến độ các lớp khác nhưng chưa tham dự buổi giải đáp tương tự:

- Sáng thứ Bảy, 01/12/2018 tại Hội trường Bồi dưỡng Giáo dục Quận 5, 2A Trần Hoà (không có chữ Xuân): PPDH Tiếng Việt, GVBM: Khanh Le.

- Sáng thứ Bảy, 08/12/2018 tại Hội trường Bồi dưỡng Giáo dục Quận 5, 2A Trần Hoà (không có chữ Xuân): Toán, GVBM: Trần Hoàng.

- Chiều thứ Bảy, 08/12/2018 tại Hội trường Bồi dưỡng Giáo dục Quận 5, 2A Trần Hoà (không có chữ Xuân): PPDH Toán, GVBM: Nguyễn Ngọc Đan.

Nguyễn Thị Ngọc Duyên

Lưu ý:

1. Không thu phí tham dự đối với những học viên chưa từng tham dự;

2. Đề cương không thay đổi so với trước;

3. Không bắt buộc học viên tham dự.