Điểm chuẩn trúng tuyển đại học hệ chính quy của ĐHSP TPHCM năm 2019 và thủ tục nhập học In
Điểm chuẩn trúng tuyển đại học hệ chính quy của ĐHSP TPHCM năm 2019 và thủ tục nhập học đã được công bố:

http://tuyensinh.hcmue.edu.vn/