Thông báo: Rà soát chuẩn bị xét tốt nghiệp các lớp tại Cần Thơ, Tp.HCM, Long An, Cà Mau In
Thứ sáu, 21 Tháng 2 2020 13:59
Chuẩn bị cho đợt họp xét tốt nghiệp sắp tới, đề nghị các học viên:
  • đã đậu tốt nghiệp đợt thi tại Cần Thơ ngày 22/12/2019;
  • đã đậu tốt nghiệp đợt thi tại TPHCM ngày 05/01/2020;
  • đã đủ điều kiện tốt nghiệp của lớp Long An K1;
  • đã đủ điều kiện tốt nghiệp của lớp Cà Mau K1;
Kiểm tra lại thông tin cá nhân sẽ dùng để in vào Giấy chứng nhận tốt nghiệp, Bằng tốt nghiệp, Bảng điểm tốt nghiệp bằng cách sử dụng MSSV tại địa chỉ sau:
https://awesome-table.com/-M0aDfDvr7hD81h3DYP1/view
Nếu phát hiện có sai sót, vui lòng hoàn thành form sau:
Cảm ơn các anh chị!
Lưu ý: Những trường hợp sử dụng MSSV để tra cứu mà không thấy tên thì có thể xảy ra 1 trong 2 trường hợp sau:
  • MSSV nhập không chính xác (ví dụ: thiếu hoặc thừa dấu chấm hoặc kí tự nào đó);
  • Chưa đủ điều kiện tốt nghiệp nếu đã nhập chính xác MSSV theo danh sách dự thi kết thúc học phần.