Thông báo: Thực hiện khai báo y tế đối với sinh viên hệ Chính quy) In
Thứ hai, 13 Tháng 4 2020 17:14

Khoa Giáo dục Tiểu học trường Đại học Sư phạm Tp.HCM thông báo:

Để có cơ sở dữ liệu về sức khỏe sinh viên nhằm tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong Nhà trường sau khi sinh viên trở lại học tập.

Trường Đại học Sư phạm Tp.HCM và Khoa Giáo dục Tiểu học yêu cầu tất cả sinh viên hệ chính quy thực hiện khai báo y tế theo đường link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdXBpZymYLxtol45AnsP06ufjx6hX2ZfRRAnK9jt37rl20bkw/viewform

Trân trọng.