Triển khai học tập trực tuyến từ 10/5/2021 In
Thứ sáu, 07 Tháng 5 2021 16:16
- Ngày 07/5/2021, Trường ĐHSP TPHCM công văn 173/ĐHSP-TCHC về việc tạm dừng việc học tập trung, trực tiếp tại các cơ sở của Trường trên địa bàn TPHCM, tăng cường học tập trực tuyến từ 10/5/2021.
- Tài khoản email [MSSV]@student.hcmue.edu.vn mà Trường đã cấp cho các sinh viên, học viên và các tài khoản email @lecturer.hcmue.edu.vn dành cho GV không chỉ có thể dùng để kích hoạt bản quyền MS Office 365 phiên bản đắt tiền nhất, mà còn có thể dùng để học tập trực tuyến với MS Teams.
- Nếu quên mật khẩu email @student.hcmue.edu.vn, bạn có thể truy cập địa chỉ http://bit.ly/hotrotaikhoansv để Phòng CNTT giúp bạn reset mật khẩu mà không cần trực tiếp đến Trường. Trong đó, bạn nhớ phải chọn Phục hồi tài khoản cho Tài khoản Email Sinh viên, và gửi lên hình chụp bạn đang cầm thẻ CMND/CCCD/thẻ SV theo mẫu (phải gương mặt bạn và thông tin trong thẻ chứ không chỉ mỗi hình cái thẻ). Phòng CNTT sẽ sớm giúp reset mật khẩu và gửi qua email cho những bạn kê khai chính xác thông tin theo yêu cầu.
- Địa chỉ đăng nhập email Microsoft: https://outlook.office.com/mail/
- Địa chỉ đăng nhập MS Teams: http://teams.microsoft.com
- Hướng dẫn sử dụng MS Teams: https://youtu.be/RHRpiItO9_I
- Hướng dẫn cài MS Office 365 có bản quyền: https://youtu.be/WsqiLH1zG54