Mật khẩu email học MS Teams In
Thứ năm, 19 Tháng 8 2021 14:41

Hiện tại, Nhà trường đã tạo email MS Teams cho toàn bộ các sinh viên, học viên ngành Giáo dục Tiểu học theo định dạng: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Ví dụ, SV có MSSV là 45.08.901.001 thì email để học với MS Teams, sử dụng MS Office 365 có bản quyền và liên lạc với các đơn vị trong Nhà trường tương ứng sẽ là Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. (bỏ các dấu chấm trong MSSV)

Trong trường hợp SV quên/chưa biết mật khẩu email thì vui lòng liên hệ với Phòng CNTT để được hỗ trợ bằng cách làm đúng theo hướng dẫn (VD: yêu cầu "chụp hình đang cầm giấy tờ tùy thân" thì nhiều bạn làm không đúng, chỉ chụp hình giấy tờ tùy thân đặt trên bàn-không có mặt người yêu cầu reset mật khẩu để đối chiếu các hình) tại địa chỉ: bit.ly/hotrotaikhoansv