Học bổng của công ty AEON (năm 2, năm 3) In

Ngày 18 tháng 8 năm 2011, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh đã có công văn số 279/TB-ĐHSP về việc Thông báo xét học bổng tài trợ của công ty AEON. Theo đó, Công ty AEON sẽ trao tặng 10 suất học bổng (mỗi suất trị giá 6.000.000đ/năm) cho Sinh viên năm thứ II và năm thứ III trong năm học 2011 - 2012 thỏa các điều kiện sau:

  • Hoàn cảnh gia đình khó khăn, có nỗ lực vươn lên trong học tập. Kết quả học tập đạt loại Khá trở lên (Điểm TBC học tập HKI năm học 2010 - 2011 từ 7,0 trở lên).
  • Tích cực tham gia các hoạt động Đoàn - Hội, các phong trào ở Kí túc xá, hoặc phong trào ở địa phương nơi cư trú (Điểm rèn luyện từ 80 trở lên).

 

 

Thời gian nhận hồ sơ: hạn chót 10/9/2011.

Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng CTCT&HSSV, B006.

Thời gian trao học bổng: dự kiến ngày 15/9/2011.

Hồ sơ xin học bổng:

  • Đơn xin học bổng (theo mẫu, liên hệ Phòng CTCT, http://phongctct.hcmup.edu.vn )
  • Bảng điểm học kỳ I năm học 2010 - 2011 (do phòng Đào tạo cấp)
  • Giấy chứng nhận, bản sao các giấy tờ chứng minh kèm theo như gia đình khó khăn, bằng khen, giấy khen, các thành tích hoạt động (nếu có)
  • Thư giới thiệu của Cố vấn học tập / Giáo viên chủ nhiệm.