Xét trợ cấp cho sinh viên In

Theo công văn số 46/ĐHSP-CTCTHSSV ngày 27 tháng 02 năm 2012, Trường sẽ xét trợ cấp trong năm học 2010 - 2012 (6 tháng/lần) cho các đối tượng sinh viên hệ chính quy tập trung có ngân sách như sau:

  1. Sinh viên dân tộc thiểu số có cha, mẹ sống ở vùng cao từ 3 năm trở lên: trợ cấp 140.000đ/tháng.
  2. Sinh viên mồ côi cả cha và mẹ, không nơi nương tựa: trợ cấp 100.000đ/tháng.
  3. Sinh viên diện hộ nghèo, "vượt khó học tập": điểm TBC học tập từ 7.0 trở lên, rèn luyện từ loại Khá trở lên, không có điểm dưới 5, không bị kỷ luật, mức trợ cấp: 100.000đ/tháng.

Các lớp trưởng lập danh sách theo mẫu (tải về từ http://phongctct.hcmup.edu.vn - gồm các cột: STT, Họ, tên, Ngày sinh, MSSV, Diện trợ cấp, Mức trợ cấp ), gửi về Khoa (cô Như Hằng) trước ngày 16/3/2012 để kịp gửi về Trường.