Xét sinh viên vào nội trú Kí túc xá (bổ sung) In

Theo văn bản số 50/TB-ĐHSP ngày 01 tháng 3 năm 2012, Hội đồng xét sinh viên vào nội trú quyết định tiếp tục nhận đơn của sinh viên thuộc đối tượng gia đình chính sách, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn, thuộc diện nghèo và cận nghèo (có sổ) vào ở KTX.

Sinh viên nộp đơn và các giấy tờ liên quan tại phòng CTCT&HSSV - B006.

Thời gian nhận hồ sơ:

07h30' ngày 02/3/2012 đến 16h00' ngày 15/3/2012.