Thông báo về việc nộp học phí In

Theo văn bản số 15/ĐHSP-KHTC ngày 18 tháng 01 năm 2012, Trường thông báo về việc nộp học phí đối với sinh viên các hệ chính quy, vừa làm vừa học, sau đại học như sau:

1. Thời gian

 • Học kỳ I thời hạn đến hết ngày 15/12 hàng năm.
 • Học kỳ II thời hạn đến hết 31/3 hàng năm.

2. Phương thức

 • Nộp bằng tiền mặt tại Phòng Kế hoạch - Tài chính: sáng từ 8h00 - 11h30; chiều từ 14h00 - 16h30 (trừ chiều thứ năm hàng tuần)
 • Nộp qua tài khoản ngân hàng:
  • Tên tài khoản: Trường Đại học Sư phạm TPHCM
  • Số tài khoản:: 1606201036044
  • Ngân hàng: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Agribank, chi nhánh An Phú.
  • Nội dung theo cấu trúc: Họ và tên - Mã số SV - Hệ (CQ/TC/CH/NCS)
  • Ví dụ: Nguyễn Thị B - 35105002 - NSP - HK 1 - NH (2010-2011); hay Phạm Văn A - TC GDMN 13 - HK1 (2011-2012)

Sau khi nộp tiền vào tài khoản, sinh viên / học viên cần Biên lai thanh toán đem giấy nộp tiền đến đổi Biên lại thu học phí tại phòng Kế hoạch - Tài chính. Khi cần thiết vui lòng liên hệ qua số điện thoại 08 38352020 - số nội bộ 137 gặp cô Thùy Dương, hoặc 138 gặp anh Tuấn Khanh.

 • Mức học phí chính quy niên chế: http://portal.hcmup.edu.vn/images/stories/site_87/mc%20thu%20hc%20ph%2002.jpg
 • Mức học phí chính quy tín chỉ: http://portal.hcmup.edu.vn/images/stories/site_87/mc%20thu%20hc%20ph%2003.jpg
 • Thông báo về việc nộp học phí: http://portal.hcmup.edu.vn/images/stories/site_87/mc%20thu%20hc%20ph%2001.jpg