Thông báo Xét học bổng Lawrence S.Ting năm học 2012-2013 In

1. Số lượng - Trị giá:

- Số lượng: 12 suất (SV học tập xuất sắc: 09 suất, SV hoàn cảnh khó khăn: 03 suất).

- Trị giá: 10.000.000đ/1 suất/1 năm.

2. Đối tượng:

- SV có kết quả học tập năm học 2011-2012 đạt loại giỏi; có tham gia nghiên cứu khoa học.

- SV có hoàn cảnh khó khăn nhưng đạt kết quả học tập từ khá trở lên.

- Chưa được nhận bất cứ một học bổng tài trợ nào.

(Lưu ý: SV đã nhận HB Lawrence S.Ting năm học 2011-2012 phải làm lại hồ sơ xin xét tuyển)

3. Thời gian - Địa điểm nộp hồ sơ:

- Thời gian nộp hồ sơ: 16h00 ngày 10/9/2012

- Địa điểm nộp hồ sơ: P. CTCT&HSSV, B.006

4. Hồ sơ học bổng bao gồm:

- 02 Đơn xin học bổng (01 bản tiếng Anh, 01 bản tiếng Việt, SV có thể xin mẫu đơn tại phòng B.006 gặp cô Huệ)

- Bảng điểm học kì 1, 2 năm học 2011-2012

- Bản tự thuật bằng tiếng Anh (SV tự viết)

- 02 Thư giới thiệu của 02 thầy cô của trường (có ký tên xác nhận của trường)

- 01 giấy xác nhận có tham gia công tác xã +hội, hỗ trợ cộng đồng (có xác nhận của Đoàn thanh niên - Hội SV trường, hoặc tổ chức xã hội, địa phương nơi tham gia)

- Giấy xác nhận hoàn cảnh khó khăn (có xác nhận của chính quyền địa phương).